Obecni duszpasterze

 Proboszcz

Ks. Mirosław Bucholc

       Urodzony 5 kwietnia 1957 r. w Raciążu. W 1977 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego  w Tucholi, gdzie złożył egzamin maturalny. W 1978 został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Wyświęcony na kapłana 27 maja 1984 r. przez ówczesnego Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego.
       Poprzednie placówki:
♦ od 1 lipca 1984 r. do 15 października 1986 r. wikariusz w Dobrczu
♦ od 15 października 1986 r. do 30 czerwca 1992 r. wikariusz w Drzycimiu.
♦ od 1 lipca 1992 r. do 15 sierpnia 1995 r. wikariusz w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie.  
♦ Proboszczem w Mściszewicach ustanowiony 15 sierpnia 1995 r.
♦ Od 16 lutego 2008 – proboszczem w Klukowej Hucie w dekanacie Stężyckim
♦ 29. 10. 2010 roku został mianowany przez Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagę w proboszczem w Cekcynie w dekanacie Tucholskim.


Wikariusz

ks. Artur Tybusz

c.d.n.