Strona główna

Pielgrzymka Do Ziemi świętej

 W dniach 25.01 - 01.02.2020r.organizowana jest Pielgrzymka do Ziemi Świętej podczas której   odwiedzimy Jerozolimę, Bazylikę Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodzenia, Kafarnaum , Kanę   Galilejską, Nazaret , Qasr al-Yahud , Morze Martwe..  

 

Szczegóły pielgrzymki