Zgłoszenie w kancelarii Parafialnej:

Najpóźniej tydzień przed niedzielą, na którą planujemy uroczystość

 

Potrzebne dokumenty:

1.   Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu.

2.   Dokładne dane Rodziców Chrzestnych.

 

Rodzice chrzestni:

Powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami (w przypadku, gdy mieszkają na terenie innej parafii, potwierdza to ich własny proboszcz stosownym dokumentem), mieć przyjęty sakrament bierzmowania i prowadzić prawdziwie chrześcijańskie życie (życie w związku niesakramentalnym dyskwalifikuje kandydatów).