Proboszczowie w Cekcynie od czasu ponownego usamodzielnienia parafii do chwili obecnej:

     ks. Krystian Irmel (12.12.1851-1862) – 12 czerwca 1851 r. został mianowany pierwszym proboszczem.                            Ks. Irmel pochodził ze śląskiej rodziny protestanckiej. W 1844 r. złożył wyznanie wiary katolickiej i wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował m.in. w Oliwie, Kamieniu Krajeńskim i Złotowie. Wspólnocie cekcyńskiej przewodził ponad 10 lat. Z powodu choroby zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zamartem, gdzie zmarł 20 października 1862 r. Za jego przyczyną 31 stycznia 1857 r. powstało w Cekcynie Bractwo Trzeźwości.

      ks. Jakub Jagalski (1862-1863)

     ks. Franciszek Ksawery Zaporowicz ( 30.12.1863- 5.10.1873) – najważniejszą inwestycją podjetą przez ks. Zaporowicza była budowa nowego kościoła. Najcenniejszym zabytkiem, który przeniesiono z poprzedniej, drewnianej świątyni był barokowy, jedwabny, wyszywany zlotem ornat. Na wieży kościelnej swoje miejsce znalazły także trzy dzwony, z których po pierwszej wojnie światowej pozostał jeden. Ksiądz zmarł podczas epidemii cholery 5 października 1873 r. Wydarzenie to upamiętniono, ustawiając we wsi figurkę św. Rocha, patrona chorób zaraźliwych.

   ks. Franciszek Albrecht (25.06.1874 – 23.04.1907) – ukończył teologię w Monasterze, w 1866 r. otrzymał świecenia kapłańskie, po krótkim pobycie w pelplińskim Seminarium Duchownym. W Cekcynie pracował przez długie lata, z jego inicjatywy 31 maja 1896 r. powstało Towarzystwo Ludowe, a w 1904 r. założył Apostolstwo Modlitwy. Zmarł w Tucholi.

    ks. Jan Jezierski (27.06.1907 – 18.10.1930) – niezwykle zaangażowany działacz społeczny na rzecz polskości Pomorza. Był działaczem Towarzystwa Ludowego, Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Stowarzyszenia „Straż”. W 1908 r. założył Bractwo Różańcowe, a dwadzieścia lat później Dzieło Rozkrzewienia Wiary. Działał w Stowarzyszeniu Młodzieży oraz Towarzystwie Powstańców i Wojaków. W 1918 r. organizator wiecu parafialnego, przedstawiającego aktualną sytuacją Pomorza, kandydat na delegata na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, stanowiący o przyszłym kształcie niepodległej ziemi pomorskiej. W 1912 r. zlecił malarzowi Leonowi Drapiewskiemu wykonanie polichromii w kościele parafialnym. Z okazji 25-lecia kapłaństwa zorganizował pierwsze misje, ich przeprowadzenie powierzył oo. franciszkanom. W czerwcu 1928 r. z inicjatywy ks. Jezierskiego przeprowadzono remont kościoła oraz wieży, na której umieszczono nowe dzwony.

    ks. Józef Rosentreter (15.04.1931-28.09.1937) – pochodził z Gostycyna. Do nowej parafii przeszedł z Bysławia. Za jego sprawą odnowiono kościół , ołtarze, uporządkowano cmentarz oraz wybudowano drogę, która do niego prowadziła. Rozwijał działalność chóru parafialnego oraz stowarzyszeń kościelnych. W tym czasie na terenie parafii istniał męski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a cekcyńskie Towarzystwo Ludowe przyjęło nazwę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ks. Rosentreter działał także w Komitecie Pomocy Bezrobotnym. Zmarł podczas leczenia w Sopocie. Pochowany w Cekcynie, na terenie przykościelnym.

     ks. Cyryl Karczyński (1938-28.10.1939) – zanim trafił do cekcyńskiej wspólnoty znany był jako działacz polskich organizacji społeczno – kulturalnych. W Towarzystwie Ludowym propagował polskie wartości. Będąc wikariuszem w Grzybnie, zaczął spisywać teksty i melodie ludowe z okolicznych miejscowości. Ks. Karczyńskiemu udało się ocalić od zapomnienia 152 teksty i melodie. W parafii cekcyńskiej zastał go wybuch II wojny światowej. Wspólnocie przewodził do 28 października 1939 r., kiedy to został aresztowany. Poprzez więzienie w Kamieniu Krajeńskim trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W kwietniu 1940 r. przewieziony do Sachsenhausen, gdzie zmarł z wyczerpania 29 maja 1940 r.

     ks. Jerzy Rahmel z parafii w Zdrojach (10.1939-04.1945) – ksiądz pełnił posługę duszpasterską, po aresztowaniu księdza Karczyńskiego aż do końca działań wojennych. W okresie okupacji hitlerowskiej wprowadzono zarządzenia, które skutkowały szeregiem ograniczeń swobodnego prowadzenia pracy duszpasterskiej. W czerwcu 1940 r. zmniejszeniu uległa lista świąt kościelnych. Zniesiono m.in. świeto Trzech Króli, Wniebowstąpienia Pańskiego, Bożego Ciała, Wszystkich Świętych. Nie odbywały się również misje i rekolekcje. Nie sprawowano sakramentu bierzmowania. Przez całą wojnę udzielane jednak były sakramenty chrztu i I Komunii. Dużym utrudnieniem, z którym musiał sobie radzić duchowny było wprowadzenie w 1940 r. zarządzenia zakazującego używania języka polskiego podczas liturgii i sprawowania sakramentów. Działania wojenny przyniosły również niepowetowane straty materialne w zasobach archiwum i biblioteki parafialnej, skonfiskowanie dwóch dzwonów, zaginięcie kielicha i srebrnego cyborium oraz dewastację przydrożnych kapliczek tzw. Bożych Mąk.

       ks. Walerian Labenz (03-04.1940)

      ks. Paweł Rynkowski (04.1945-1968) – objął parafię cekcyńską zaraz po zakończeniu wojny. Pracę rozpoczął w bardzo trudnych warunkach, parafia była bardzo zniszczona. Pociski artyleryjskie zrobiły wyrwy w murze. Eksplozje spowodowały częściowe lub całkowite zniszczenie okien. Naprawy wymagała wieża oraz dach. Duchowny jednak bardzo dzielnie stawiał czoło wszystkim przeciwnościom jaki napotkał w parafii tuż po zakończeniu działań wojennych. Ks. Rynkowski pełnił również urząd diakona tucholskiego w l. 1947-1951. Za ofiarną posługę w konfesjonale otrzymuje tytuł radcy duchownego. Wskutek choroby, przeszedł na emeryturę w 1968 roku, zmarł w styczniu 1973 r. W tym czasie administratorem parafii został ks. Kazimierz Giersz.

       ks. Czesław Wierzbicki (1968-1986) – zanim został administratorem w Cekcynie, pracował w Miłobądzu, Czersku, Gdyni, Wąbrzeźnie i Orzechowie. Niewątpliwym osiągnięciem proboszcza było, zakupienie dwóch nowych dzwonów. W czasie ich konsekracji 16 sierpnia 1970 r. ks. bp. Ordyn. Kazimierz Józef Kowalski nadał ks. Wierzbickiemu tytuł radcy duchownego. Drugim, najważniejszym przedsięwzięciem było przystosowanie kościoła do odnowionych obrzędów liturgicznych oraz wybudowanie domu parafialnego na terenie przykościelnym.

        ks. Franciszek Rzoska (1986-1988)

        ks. Andrzej Jarzembowski (1988-1994)

        ks. Roman Benkowski (1994-2010) -  funkcję proboszcza w parafii  Podwyższenia Krzyża Świętego pełnił 16 lat.

        Wcześniej przez 14 lat był proboszczem w Zdrojach, również w gminie Cekcyn.

        ks. Mirosław Bucholc (2010 - 2019) - funkcję proboszcza w parafii  Podwyższenia Krzyża Świętego pełnił 9 lat.

        ks. Krzysztof Kosobucki  ( 2019 - 

       


Księża wikariusze (lista niepełna). Do roku 1939:

  ks. Piotr Kujawa (1905)

  ks. Władysław Kamiński (1906)

  ks. Paweł Feddeck (1907)

  ks. Władysław Krause (1915)

  ks. Alojzy Wenda (1917)

  ks. Marian Zygmanowski (1920)

  ks. Antoni Schutz (1924)

  ks. Stefan Radtke (1930)

  ks. Bolesław Knitter (1931)

  ks. Erazm Deskowski (1932)

  ks. Franciszek Krzywdziński (1933)

  ks. Konstanty Malinowski (1935)

  ks. Franciszek Gliszczyński  ( do IX 1939 r.)

 

Po 1945 roku:

  ks. Bogusław Gessek

  ks. Stanisław Szarowski

  ks. Stanisław Wiktorowicz

  ks. Czesław Dominiczak

  ks. Antoni Stefanowski

  ks. Andrzej Boniecki

  ks. Adam Kapelusz

  ks. Jan Lewandowski

  ks. Tomasz Kroplewski

  ks. Wojciech Sengier

  ks. Krzysztof Stopa

  ks. Piotr Breiski

  ks. Grzegorz Kielas

  ks. Wiesław Wiśniewski

  ks. Grzegorz Knut

  ks. Andrzej Nalborski 

  ks. Artur Tybusz

  ks. Patryk Świst 

  ks. Daniel Ciemniewski

 

Powołania kapłańskie z parafii Cekcyn:

  Jan Schwemiński (1827r.)

  Jan Bunger (1838 r.)

  Roman Makowski (1931r.)

  Miłosław Gornowicz (1935)

  Władysław Michalak (1935)

  Aleksander Rydzkowski (1946)

  Brunon Borta (1955)

  Ambroży Klunder (1957)

  Kazimierz Michalak (1959)

  Franciszek Kamecki (1964)

  Feliks Kamecki (1976)

  Andrzej Gierszyński (1984)

  Andrzej Galiński (1989)

  Arkadiusz Kujawa (1993)

  Łukasz Paluszewski (2015)