Proboszcz

Ks. Krzysztof Kosobucki

       

Wikariusz

ks. Daniel Ciemniewski