Proboszcz

Ks. Krzysztof Kosobucki

       

Wikariusz

ks. Artur Tybusz

Ks. Artur Tybusz urodził się 25 grudnia 1985 roku w Tczewie, jako syn Leszka i Alicji z d. Warot.

Uczęszczał do Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie. Po zdanej maturze 2005r. i uzyskaniu tytułu zawodowego – technik budownictwa,rozpoczął naukę w  Szkole Policealnej w Centrum Edukacji Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości.W tym samym czasie pracował zawodowo, jako pracownik bankowy i doradca klienta Centrum Kampanii Telefonicznej.

W 2007r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 6 czerwca 2012r. z rąk ks. biskupa administratora Wiesława Śmigla. Praktyki diakońskie odbywał w parafii katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie oraz w parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. W 2013 roku zakończył studia na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, obroną pracy magisterskiej na temat „Rozeznawanie charyzmatów we współczesnym Kościele na przykładzie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym”.

19 maja 2013 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie. Po trzech latach z dniem 20 sierpnia został skierowany do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie. W 2014 -2018 kontynuował studia podyplomowe w zakresie teologii praktycznej zdobywając licencjat kościelny.